School Advies Commissie / klankbordgroep

Een schooladviescommissie (SAC) oftewel een klankbordgroep bestaat (meestal) uit ouders van de school. De Phoenix heeft een SAC, bestaande uit drie personen. De schooladvies commissie heeft een adviserende taak in de richting van de schoolleiding rond schoolspecifieke aangelegenheden. Daarbij moet u vooral denken aan hoofdlijnen van beleid rond de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het personeelsbeleid en de organisatie.