Wanneer zijn de vakanties? Hoe zit dat met de gymlessen? Wie werken er op de Phoenix? Als (nieuwe) ouder heb je soms tal van vragen op praktische zaken. Op dit soort vragen kunt u op onze site het antwoord vinden. Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op onze site, laat het ons dan even weten per mail via: directie.phoenix@catent.nl

Nieuwe ouders en verzorgers van kinderen die drie jaar worden, kunnen vrijblijvend een afspraak maken op katholieke Jenaplanschool de Phoenix. Neem contact op met de directeur via: directie.phoenix@catent.nl of telefnoonnummer: 038-4650932.

Schooltijden:

 Maandag  8:30 uur t/m 14:30 uur 
 Dinsdag  8:30 uur t/m 14:30 uur
 Woensdag  8:30 uur t/m 12:15 uur
 Donderdag  8:30 uur t/m 14:30 uur
 Vrijdag

 8:30 uur t/m 12:15 uur (t/m gr. 4)
 8:30 uur t/m 14:30 uur (vanaf gr. 5)

Verlof aanvragen

In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld. In welke situaties extra verlof wordt toegekend leest u hier.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Maakt u dan gebruik van de onderstaande documenten.
- verlof voor korte periode (max. 10 dagen)
- verlof voor lange periode

Protocollen

Over een aantal zaken binnen ons onderwijs hebben wij duidelijke afspraken gemaakt. Deze zijn beschreven binnen een protocol. Hieronder vindt u enkele belangrijke protocollen aan, die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
Protocol medicijnverstrekking