Ouderraad

De Phoenix heeft een oudervereniging. Alle ouders kunnen lid worden. Op De Phoenix wordt de oudervereniging waar mogelijk betrokken bij alle relevante zaken. Het bestuur van de vereniging, de ouderraad (OR), vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders en geeft waar nodig informatie en advies. In de praktijk is de OR erg actief op gebied van allerlei praktische zaken, zoals het (mede)organiseren van de Avondvierdaagse, de schoolreis, de feestelijkheden rond Kerst, de jaarlijkse Phoenixdag etc.

Wie zitten er in de Ouderraad:

Henk Loonstra (voorzitter)
Marwil Nijmeijer
Bjorn Vos (penningmeester)
Marieke Haalboom (secretaris)
René Kuhl
Jolanda Vijverberg
Thijs de Kroon
Hendrickje Scholten
Patrick Fidder

Namens het team zijn John Berendsen, Monique Morsink of Christel Baltes aanwezig bij de vergaderingen.
De leden van de ouderraad zijn te bereiken via Schoudercom of voor externen via: directie.phoenix@catent.nl