Oudercommunicatie op de Phoenix

Op de Phoenix vinden wij het belangrijk dat de communicatie zo goed mogelijk verloopt. Wij hebben gekozen om per ingang van het schooljaar 2018-2019 te gaan werken met een ouderportaal.

Dit portaal is o.a. te bedienen via een App. SchouderCom is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en ouders. Ook kunnen ouders zelf hierin hun adres- en telefoongegevens bijhouden.
De belangrijkste voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor de school, overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast berichtenverkeer heeft de school de beschikking over diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en enquêtes, nieuwsbrieven en blogs.

Om er gebruik van te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. U ontvangt een uitnodigingsemail vanuit SchouderCom zodra uw kind start op Jenaplanschool de Phoenix. 

Bekijk het programma door te klikken op de volgende link: 'Schoudercom'