Medezeggenschapsraad

Ieder school heeft een directie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding op school. De schoolleiding overlegt met de medezeggenschapsraad (MR). Beiden hebben hetzelfde belang, namelijk om de school zo goed mogelijk te laten functioneren.

Vanuit de MR wordt er op twee manieren naar de school gekeken: vanuit de vertegenwoordiging van het personeel en vanuit de vertegenwoordiging van de ouders. Vaak zullen schoolleiding en MR op één lijn zitten. Toch kan het voorkomen dat ze het niet (direct) met elkaar eens zijn en zullen ze samen aan een oplossing moeten werken.

Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR eigen standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding of daar nu wel of niet om gevraagd wordt. De schoolleiding moet hier altijd op reageren. Een MR praat in feite mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR geeft ook adviezen en beslist mee. Hiertoe heeft de MR twee rechten: het adviesrecht (de schoolleiding moet bij bepaalde beslissingen eerst het advies van de MR vragen) en het instemmingsrecht (de schoolleiding mag bepaalde besluiten niet uitvoeren zonder de instemming van de MR). Dit staat allemaal uitvoerig beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Bij vragen of opmerkingen over de MR kunt u via mail contact zoeken met één van de leden. 

Download hier het jaarverslag van 2016-2017


Contact: 

Voorzitter van de MR is Jeroen Buist. j.buist@catent.nl