Katholieke Pabo Zwolle, Catent, mijnplein en Educatief Partnerschap Zwolle e.o. streven samen continu naar kwaliteitsverbetering van de opleiding, studenten, leraren én stagescholen, zodat leerlingen in de wijde omgeving het best mogelijke onderwijs krijgen. Hierbij vormen de (Academische) Opleidingsscholen een grote toegevoegde waarde. Ze bieden studenten een plek om zich optimaal voor te bereiden op hun taak als leraar en ze geven scholen de mogelijkheid onderzoek te doen naar schoolinnovaties en –ontwikkelingen. Daar hebben niet alleen de opleiding, studenten, leraren en stagescholen baat bij, maar de hele onderwijssector.

DE OPLEIDINGSSCHOOL

In de Opleidingsschool draait het om de ontwikkeling van de studenten. Zij ervaren het beroep in de breedte en de diepte en doen in alle mogelijke praktijksituaties ervaring op. Door het vak ter plekke te leren, worden de studenten geconfronteerd met de volledige complexiteit van het beroep van leraar in het basisonderwijs. Ook kunnen zij in de opleidingsschool de theorie uit de opleiding integreren in de praktijk. Studenten passen hun pedagogische, (vak)didactische en (vak)inhoudelijke en organisatorische kennis en vaardigheden toe. Ze leren samenwerken met collega’s en leerlingen en ze ontwikkelen hun eigen professionele identiteit. Daarnaast vormen de studenten onder leiding van een begeleider een stageleergroep van waaruit ze vragen stellen, op zoek gaan naar antwoorden en gesprekken hebben met diverse partijen binnen en buiten de school. Hierdoor ontstaan producten die van belang zijn voor zowel de student als de school en die kunnen variëren van het opstellen van een stageprotocol tot het doorlichten van (coöperatieve) werkvormen in een school en het doen van aanbevelingen.

Download hier de brochure 'De meerwaarde van opleiden in de school'.