De Phoenix is een Brede School

 
Begin 2006 heeft de Phoenix van de gemeente Zwolle het keurmerk Zwolse Brede School gekregen. Wij hebben dit keurmerk gekregen op basis van een plan van aanpak wat is geschreven door vertegenwoordigers van bestuur, ouders, team en directie.

Een brede school heeft een belangrijke wijkfunctie: het aanbod van naschoolse activiteiten staat open voor alle kinderen en ouders van de buurt. Daarnaast onderhoudt de brede school contacten met instanties op wijkniveau, andere brede scholen en uiteraard de gemeente. Zodoende kan de school aan kinderen en hun ouders informatie geven op het gebied van opvoeding en ondersteuning.
De brede school zorgt voor een aansluitend geheel van voor- en naschoolse opvang, met een gevarieerd aanbod van activiteiten.
Lees meer