'Onder de veilige vleugels van de Phoenix kunnen kinderen optimaal hun talenten ontwikkelen en uitgroeien tot een zelfstandig, verantwoordelijk lid van de maatschappij.'

Onze school is een katholieke Jenaplanschool. Op de Phoenix staat respectvol omgaan met elkaar centraal; we hebben zorg voor elkaar en voor de omgeving.

De Phoenix biedt een inspirerende leeromgeving waar men elkaar ontmoet, samen viert en samen werkt. We kijken naar het kind in zijn totaliteit, waarbij we uitgaan van verschillen.

Catent
Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van Stichting Catent vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Meer informatie vindt u door op het onderstaande logo te klikken.